Середа, 19.12.2018, 03:17
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Черкаській області
Вітаю Вас Гість | RSS
<
Категорії розділу
Кошторис на поточний рік [2]
Звітність [0]
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всьго відповідей: 318
Статистика
Головна » 2013 » Серпень » 14 » про НМЦ ПТО у Черкаській області
10:20
про НМЦ ПТО у Черкаській області

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР
     ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

 

РЕЗЮМЕ

Науково-методичне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, науково-методичними та навчально-методичними установами, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти.

Закон України "Про професійно-технічну освіту" (Стаття 29-1)

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Черкаській області (далі - Центр) організовує свою діяльність  на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.02.2015 № 130.

Центр є сполучною ланкою між управлінською системою освіти та професійно-технічними навчальними закладами, між наукою та кожним педагогічним працівником у процесі опанування всього багатства ідей реформування української національної освіти, усвідомлення значення й змісту накреслених завдань, розроблення шляхів їх реалізації з урахуванням конкретних умов регіону, специфіки навчальних закладів та практичних потреб кожного педагога.

 

Основні напрями діяльності:

– здійснює методичний та інформаційний супровід загальноосвітньої, професійної підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах всіх форм власності;

–   здійснює аналітично-моніторингову роботу з питань ефективного функціонування та перспектив розвитку професійно-технічних навчальних закладів;

– організовує та проводить конкурси учнівської творчості, фахової майстерності з робітничих професій;

– організовує та проводить масові, групові та індивідуальні заходи для всіх учасників освітнього процесу;

– організовує розробку навчально-плануючої документації з питань  навчально-виховного та виробничого процесів відповідно до змісту Державних стандартів професійно-технічної освіти;

– здійснює заходи щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного та виробничого досвіду, новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

- здійснює дослідно-експериментальну роботу;

– організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;

- надає консультативну допомогу з питань організації навчального процесу, атестаційної та ліцензійної експертизи.

Методична тема

Професійно-технічна освіта є активним учасником економічних відносин на ринку праці та освітніх послуг. Реалізацію освітніх послуг здійснюють професійно-технічні навчальні заклади (далі – ПТНЗ) різних форм власності та підпорядкування. Продуктом їх діяльності є кваліфікований робітник певного рівня кваліфікації, знання, уміння, світогляд, культурний досвід, продукція та послуги під час професійно-практичної підготовки, начально-плануюча документація (навчальні програми, дидактичні матеріали).

Ефективна діяльність державних ПТНЗ залежить від обсягів затребуваного освітнього продукту: держава замовляє підготовку кваліфікованих робітників за певними професіями і обсягом, яких необхідно обов’язково працевлаштувати, таким чином навчальні заклади оновлюють та наповнюють трудовий потенціал регіону (держави); роботодавець прогнозує свій трудовий ресурс, удосконалює його фаховість, замовляючи конкретні вимоги до майбутнього випускника ПТНЗ; економічно-активне населення, як потенційні учні, слухачі, мають намір отримати освіту певного освітнього рівня для задоволення власних потреб. Крім того, всі форми професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників повинні здійснюватись у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції та наданням послуг, що забезпечує виробничо-комерційну діяльність навчальних закладів, дозволяє накопичувати кошти для модернізації матеріально-технічної бази. Тому освітній продукт ПТНЗ набуває якостей товару і послуг, які повинні максимально задовольняти попит споживачів: державу, роботодавців, потенційних учнів, слухачів, населення.

Сучасний український освітній ринок у сфері професійно-технічної освіти   має сталі ознаки:

 • пропозиція освітніх послуг та продуктів перевищує попит на них;
 • потенційні учні та слухачі самостійно обирають навчальний заклад;
 • суперництво за споживача кероване державою;
 • освітній продукт та послуги потребують підвищення якості  при збереженні їх доступності;
 • стабільність відносин між всіма суб’єктами ринку  можлива на основі інтеграції (за рахунок ефекту синергії).

Найбільш успішною технологією ефективного існування суб’єктів на ринку, максимального задоволення їх потреб і суспільства в цілому є МАРКЕТИНГ. Історичний аспект розвитку маркетингу пропонує декілька його стратегій, орієнтованих на вдосконалення виробництва, товару, інтенсифікації комерційних зусиль, соціально-етичний аспект. Але зважаючи, що ПТНЗ це досить специфічний «виробник», який не може існувати незалежно від освітньої системи, не може самостійно розширювати свої «виробничі можливості», але повинен вдосконалювати якість свого освітнього продукту та послуг, максимально задовольняти потреби своїх споживачів.  Відпрацьовані роками технології виробничого та соціально-етичного маркетингу трансформуються в освітній за назвою та холістичний за змістом (інтеграція різних маркетингових концепцій). Тому ПТНЗ, особливо державні, повинні вміти упроваджувати освітній маркетинг як інноваційний управлінський механізм для стабільності існування навчального закладу та його успішного функціонування. Все це вимагає певних інструментів щодо:

 • вивчення ринку праці, платоспроможності роботодавців, конкурентів освітнього середовища, обсягів потенційних учнів, слухачів, внутрішнього середовища;
 • створення доступності освітніх послуг, підвищення їх якості;
 • удосконалення наявних та розробки нових освітніх продуктів (відкриття нових професій);
 • пошуку каналів збуту виготовленої учнями продукції;
 • позиціонування навчального закладу серед цільових аудиторій та суспільства (громади, держави).

Тому постає необхідність обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку освітнього маркетингу в системі професійно-технічної освіти, удосконалення маркетингової компетентності керівника ПТНЗ; розроблення та апробації моделі розвитку освітнього маркетингу в системі професійно-технічної освіти на регіональному рівні; розробки та апробації моделі маркетингової компетентності керівника ПТНЗ з урахуванням актуальності впровадження освітнього маркетингу на регіональному рівні; підготовки методичних рекомендацій щодо маркетингових досліджень зовнішнього та внутрішнього середовищ ПТНЗ в умовах ринку, маркетингових технологій у створенні та просуванні освітнього продукту.

Враховуючи значущість питання модернізації системи професійної освіти в умовах децентралізації, демократизації (розвиток ініціативи знизу, наявності зворотного зв’язку в управлінні), недостатню його теоретичну розробленість, у 2015 році визначена нова методична тема:

"РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ"

Маючи достатній досвід роботи в системі ПТО,  використовуючи наявний методичний інструментарій  означена методична тема реалізовується через основні ПРИНЦИПИ РОБОТИ Центру та професійно-технічних навчальних закладів:

1. Полікультурності: підготовка робітничих кадрів відповідно до європейських стандартів, упровадження кращого світового педагогічного, виробничого досвідів.

2. Національної гідності та свідомості: сприяння у реалізації державної політики в галузі професійно-технічної освіти через упровадження та контроль за додержанням на території області нормативно-правових документів України, підтримка національного виробника, технологій, формування та відтворення трудового потенціалу регіону.

3. Науковості та доступності: модернізація професійної діяльності педагога, оновлення змісту інформаційно-методичного супроводу навчально-виробничого процесу, упровадження інформаційно-комунікаційних, проектних технологій в навчальний процес.

4. Фундаменталізації та політехнізму: фундаменталізація знань та їх практичне застосування, формування ключових компетентностей та мета-умінь.

5. Доцільності та корисності: моніторингові дослідження, результативність роботи, ефективність прийняття управлінських рішень.

6. Інтегративності: інтеграція, співробітництво, партнерство всіх учасників освітнього процесу, обласної (регіональної) еліти та бізнесу, співпраця із засобами масової інформації.

 

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

 1. Створення практико-орієнтованого навчального середовища.
 2. Розроблення методичних рекомендацій, посібників, підручників згідно з вимогами нормативно-правових документів України.
 3. Проведення моніторингових досліджень всіх напрямків діяльності професійно-технічних навчальних закладів, визначення рейтингів навчальних закладів, сильних та слабких сторін функціонування, прогнозування та попередження ризиків.
 4. Оновлення змісту чинних навчальних програм, спрямування їх на сучасну технологізацію виробництва.
 5. Розроблення нових адаптованих навчальних планів і програм для ПТНЗ, упровадження державних стандартів.
 6. Створення комфортного мовного середовища
 7. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 8. Упровадження тренінгового, імітаційного, дистанційного, модульного, інтерактивного, проектного, самостійного навчання.
 9. Наближення фундаментальних знань до практичного та виробничого застосування. 
 10. Інтенсифікація демонстраційно-ілюстративних методів навчання.
 11. Позитивна соціалізація всіх учасників освітнього процесу.
 12. Упровадження методик створення ситуації успіху, самоконтролю, заохочення та осуду, формування готовності до національно-свідомого, активного, духовного та здорового способу життя.
 13. Неперервна система підвищення фахової компетентності педагогічних працівників.
 14. Вивчення, узагальнення та поширення кращого перспективного досвіду, авторських і експериментальних програм.
 15. Використання регіонального матеріалу.
 16. Соціальне партнерство.

Форми методичної роботи центру та ПТНЗ

 

 1. Акції.
 2. Видавнича діяльність.
 3. Виставки-ярмарки виробів учнів, огляди художньої самодіяльності.
 4. Виховні справи.
 5. Всеобучі: педагогічний, правовий, комп’ютерний.
 6. Диспут.
 7. Дослідно-експериментальна робота.
 8. Індивідуально-консультативні тренінги.
 9. Інструктивно-методична нарада.
 10. Книга кваліметричної оцінки результативності роботи педагогічних працівників ПТНЗ в міжатестаційний період.
 11. Конкурс.
 12. Коучинг.
 13. Круглий стіл.
 14. Майстер-клас.
 15. Методична рада.
 16. Методичні об'єднання.
 17. Моніторингові дослідження.
 1. Науково-практична конференція.
 2. Педагогічні читання.
 3. Практикум.
 4. Проекти.
 5. Стажування.
 6. Соціальне партнерство.
 7. Навчально-тренувальні фірми, об’єкти.
 8. Теоретичні та практичні семінари.
 9. Тижні: предметні, професійні, знаменних дат, методично-фахові, профорієнтаційні, педагогічної майстерності, професійної культури.
 10. Фестиваль педагогічних ідей.
 11. Школа молодого управлінця.
 12. Школа професійної майстерності та кращого досвіду.
 13. Школа менеджменту управлінської діяльності.
 14. Школа молодого спеціаліста.

 

 

 

Поштова адреса: 18034, м. Черкаси, вул. Я. Галана 15/1, 2п.
e-mail: proffic@ukr.net
веб-сторінка: www.cherkasymetod.ucoz.ru

 

 

Переглядів: 3066 | Додав: cherkasymetod | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Copyright MyCorp © 2018Безкоштовний хостинг uCoz